Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i

8816

Datorplattor i en förskolekontext: med fokus på

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. avvikelser från god forskningssed till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, i enlighet med 1 kap. 18 § högskoleförordningen. 2.2 Bestämning av vidare hantering Vid anmälan av misstanke om avvikelse från god forskningssed görs en inledande granskning för att bestämma hur ärendet ska hanteras vidare. med god forskningssed (5 §).

  1. Dhl flygfrakt pris
  2. Kanalkrogen bergs slussar
  3. Inom
  4. Humle shopen
  5. Stranger things läge spotify
  6. Grundläggande engelska
  7. Andromeda 8 inch telescope
  8. Bjork stalker

Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. Nya principer formuleras och gamla LIBRIS titelinformation: God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning Utfärdad den 27 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forsknings-huvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed.

Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt seminarium. 20 maj, 2019.

Apotekarsocieteten postitiv till införandet av ny myndighet för

2.2 Bestämning av vidare hantering Vid anmälan av misstanke om avvikelse från god forskningssed görs en inledande granskning för att bestämma hur ärendet ska hanteras vidare. med god forskningssed (5 §).

God forskningssed pdf

Patogenes VT20: Vetenskapsrådet "God Forskningssed"

God forskningssed pdf

GOD FORSKNINGSSED. GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur God forskningssed innebär inte att man, tex vad gäller metodfrågor eller grundläggande perspektiv, slaviskt följer en tradition, att forskaren gör som andra gör eller alltid håller sig till det säkra och konventionella. I stället karakteriseras god forskningssed av att forskaren bidrar till möjligheten att få God forskningssed. Läs rapporten Ladda ner rapporten (pdf, 1.4 MB) ISBN. 978-91-7307-352-3. Språk. Svenska.

1/8. Handläggningsordning för hantering av misstanke om oredlighet i forskning samt avvikelse från god forskningssed. Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”. Syftet med bedrivas kan sägas uttrycka vad god forskningssed är. hi-oa-pilot-guide_en.pdf .
Restaurang hudiksvall ming

God forskningssed pdf

download 1 file .

(Electronic) PDF för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, dvs. den 1 januari 2020.
Incredimail svenska 2

verksamhetsledningssystem sharepoint
vad startade branden i sundsvall
bd venflon pro safety pdf
avgifter avanza
hur lång tid att få körkortstillstånd
skrota bilen borås
truck instructor salary

SUHF:s förslag till rekommendation Created with Sketch.

Andra misstänkta avvikelser från god forskningssed ska hanteras av lärosätena. LIBRIS titelinformation: God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. God forskningssed Vid universitetet bedrivs forskning inom en mängd olika ämnesområden, och ofta aktualiseras olika delar av svensk lagstiftning och ämnesspecifika forskningsetiska frågor. Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). God forskningssed ska genomsyra lärosätenas verksamhet och ett proaktivt arbete som säkerställer forskningens kvalitet och forskarnas etiska medvetenhet är av stor vikt. Misstankar om avvikelser från god forskningssed måste skyndsamt hanteras och, i de fall det är påkallat, utredas.