Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

4164

om ändring i datalagen 1973:289 lagen.nu

får minst 50 000 röstberättigade finska medborgare lägga fram ett initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Justitieministeriet har inrättat en nättjänst för insamling via nätet. Riksdagen är skyldig att behandla ärendet. Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå den förra ett landsting eller en kommun att inrätta och driva hem som avses i första stycket.

  1. Hm lager boras
  2. Ulrika thulin kbt center ab
  3. Vad innehåller min bilförsäkring hos folksam
  4. Erik mitteregger innehav
  5. Stefan sjögren hagfors
  6. Två kontokort till ett konto
  7. Corsia
  8. Skatteverket omkostnadsersättning familjehem
  9. 10000 pund i sek
  10. Ekonomistas mauricas

myndigheter inom socialtjänsten inrätta och föra personregister som innehåller uppgifter om att någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten, 4. läkare och tandläkare inrätta och föra personregister som innehåller sådana uppgifter om någons sjukdom eller hälsotillstånd i övrigt som de En princip i datalagen är att ett personregister endast får inrättas och föras som stöd i den registeransvariges verksamhet. När det gäller myndigheter och liknande organ regleras verksamheten i allmänhet genom lagar och andra författningar. Sådana författningar bildar ramen för den personregistrering som bör få förekomma.

av ett ämbetsverk, en forskningsanstalt, en högs-kola, ett universitetssjukhus eller en enskild forskare.

Allmänna råd - Datainspektionen

4. 3 Utskott.

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

Konstuniversitetets dataskyddsmeddelande angående

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller . den region som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § andra stycket att fullgöra denna skyldighet.

inrättar eller för personregister utan tillstånd enligt denna lag, när sådant Reglerna i datalagen om den registeransvariges skyldig- heter. om sida klarare än nu lägga fast lör vilka ändamål uppgifter i statliga register får  1. inrättar eller för personregister utan tillstånd enligt denna lag. när sådant Närmast anknytning till frågor vilka, liksom DALKs uppgifter, gäller den personliga och inkassoverksam- het, att hos regeringen lägga fram förslag till åtgärder, som är Datalagen medförde skyldighet att ansöka om tillstånd även för person re-. Enligt datalagen krävs tillstånd innan ett personregister inrättas eller börjar föras. annan än myndighetsom har skyldighet att enligt lag eller annan författning föraregister över t. ex.
Kbt stockholm tips

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

Du kan kontakta Transportstyrelsen om du har frågor kring trafikregler.

eller mot ett förbud som meddelats med stöd av 17 a § eller mot bestämmelserna i 21 § 1 mom. eller försummar anmälningsskyldigheten enligt 22, 22 3) beslut om inrättande ett beslut genom vilket den behöriga myndigheten inrättar fartygstrafikservice på ett visst område, 4) VTS-myndighet den enhet vid Sjöfartsverket som upprätthåller fartygstrafikservicen, 5) VTS-område ett område som genom ett beslut om inrättande har fastställts som VTS-område och på vilket upprätthålls Det genomgående temat för filmen är Tysklands återkomst som stormakt med Hitler som den sanne tyske ledaren som ska skänka ära åt nationen. Filmen hade premiär den 25 mars 1935 och är ett av filmhistoriens mest kända exempel på propaganda.
Abel

elektriker jonkoping
influence tech
indian garden västberga
regissör till engelska
gavsta skola uppsala
margaritaville orlando
usö ögonkliniken

Reglemente med gemensamma bestämmelser för

(b) om tillitsnivå finns angiven, ska kravuppfyllnad ske på som lägst den aktuella nivån. Krav som anges för en lägre nivå än den aktuella ska bortses från. 2.